Aktivisme/Barnevernet/Det totalitære Barnevernets «familie-nihilisme»

Det totalitære Barnevernets «familie-nihilisme»

Er Norge «en trygg havn» for kristne som blir rammet?
Jan-Aage Torp
01. Februar 2016

Leder i Tankesmien Skaperkraft, Filip Rygg, som ofte målbærer utmerkede synspunkter om kristen tro og etikk i vårt land, skriver idag i avisen Dagen:

«Radikal islam har ført til at mange land er blitt utrygge for kristne og andre minoriteter. Norge bør være en trygg havn for disse.»

Det totalitære Barnevernets «familie-nihilisme»Dette synspunktet støtter jeg til fulle.

Men samtidig pågår det en ideologisk-motivert «familie-nihilisme» i vårt land som flinke kristne lukker sine øyne for. Denne nihilismen fører til at kristne familier, og andre familier med «annerledes» tilhørighet enn det A-4-norske, kan bli fratatt sine barn av vårt sekulær-ideologiske Barnevern, et navn som ironisk nok betyr «vern av barn»….

Det er bekymringsfullt at ideologisk-profilerte kristne talsmenn som Vebjørn Selbekk og pinsebevegelsens ledere lever i en fornektelse av virkeligheten der de sier med rene ord: «Barnevernet fungerer utmerket!» Hvis man lukker øynene for fakta, eller taler mot bedre vitende, da er det ansvarsfraskrivelse. «Familie-nihilisme» er det stikk motsatte av hva kristenheten har stått for gjennom hele etterkrigstiden, men nå skjer det foran våre egne øyne.

Det totalitære Barnevernets «familie-nihilisme»Her er jeg flankert av Senator Ben-Oni Ardelean samt parlamentarikerne Maria Grecea og Mircea Lubanovici. Ardelaan er fremtredende baptistleder i Romania, og Lubanovici er medlem av pinsebevegelsen Assemblies of God i Romania, som ledes av min nære venn Ioan Ceuta i Bukuresti.Den rumensk-norske familien i Sogn & Fjordane opplevde Barnevernets bråe, brutale og umoralske inngrep den 16.november 2015 da den norske mamma og den rumenske pappa ble fratatt sine fem barn mellom to måneder og ni år gamle. Uten noe forvarsel, og uten rettferdig og gjennomsiktig behandling etterpå. Dette har ført til en verdensomspennende oppstandelse med demonstrasjoner hittil på fire kontinenter og minst 30+ nasjoner. Tusener marsjerer med sine plakater og bønner, og norske diplomater, politikere og barnevernsledere smiler tilsynelatende selvtilfreds. Til og med Tsjekkias president har engasjert seg mot Barnevernet i Norge. For noen dager siden var en delegasjon av 12 rumenske senatorer og parlamentarikere i Norge for å markere sin avsky overfor Norges storting, regjering, barnevern og Fylkesmannen i Sogn & Fjordane.

Men norske politikere smiler tilfreds…. Og kristenledere fornekter virkeligheten. «Familie-nihilisme» heter dette.

Det totalitære Barnevernets «familie-nihilisme»På lørdag dekket VG den store demonstrasjonen mot det norske Barnevernet i Melbourne, Australia, og jeg ble bedt om en kommentar. (Faksimile)Etter at jeg engasjerte meg offentlig for den rumensk-norske familien den 7.januar gjennom min posisjon som leder av European Apostolic Leaders (EAL), og den samme dagen på norsk på TorpBLOGG,  har jeg fått førstehånds kunnskap om de mange overgrepene ved Barnevernet gjennom en årrekke. Jeg trodde jeg visste mye om dette før, for jeg har deltatt i mange offentlige samtaler, utspørringer, rettssaker og debatter med Barneombudet og barneverns-myndigheter i norske medier og rettssaler gjennom en årrekke, men problemet er mye, mye mer omfattende enn jeg har visst. Det største praktiske problemet er mangelen på kontrollmekanismer («checks & balances» på engelsk). For etpar dager siden viste rumensk tv et intervju med Jon-Åge Øyslebø, diplomat og pressetalsmann ved Norges ambassade i Washington DC, der han beskriver hvordan Barnevernet fungerer. Her presterer Norges offisielle talsmann i USA å si – på direkte spørsmål fra reporteren om kontrollmekanismene – at media fungerer som dette. Han poengterer ellers Barnevernets egen selvkontroll, samt klageadgang overfor Fylkesmannen og Stortinget. Men herr & fru Kristen-Hvermansen skal altså tvinges til å ta kampen gjennom media! Her er det kollaps i demokratiets grunnleggende spilleregler og ideen om Norge som «en trygg havn» for kristne blir ikke annet enn «familie-nihilisme».

Det totalitære Barnevernets «familie-nihilisme»Norges fremste injurie- og menneskeretts-advokat, Per Danielsen (foto Facebook)At norske jurister som Norges fremste injurie- og menneskeretts-advokat Per Danielsen engasjerer seg aktivt i de mange barneverns-kampene betyr masse, fordi en mann som Danielsen har vist evnen til å vinne saker mot Staten Norge i internasjonale domstoler, og her trengs de sterkeste og beste kanonene! Det aller største problemet er imidlertid ideologisk. Barnevernet er resultatet av en målrettet sekulær indoktrinering i skolevesenet, BUFetat, skolehelsetjenesten, barnepsykologien og media gjennom flere 10-talls år. Det toppet seg med rapporten i 2012 om det biologiske prinsippets anvendelse innen barnevernet fra et utvalg ledet av den kjente barnepsykologen Magne Raundalen, som fastslo at Barnevernet bør forlate «det biologiske prinsipp» i omsorgen av barn, og at normen er blitt at Barnevernet kan overta retten til barna. Her gjelder det i bunn og grunn åndelig overbevisning og ideologiske fundamenter.

Jeg forundres over kristne ledere som bedriver «familie-fornektelse»/»familie-nihilisme» med tilfredse smil – og kanskje de scorer gode poenger i A-4-Norge.

Men takk Gud for verdens-opinionen som øker i styrke og omfang. Jeg tror ikke den stopper. Vi trenger at vår barneverns-stolthet får seg en knekk – helst at den blir radbrukket.

Isteden får vi et nytt «vern av barna» som anerkjenner det biologiske prinsipp, og at problemer må alltid løses sammen med og innenfor rammene av kjernefamilien og storfamilien. Slik ble Norge bygget, og dette må vi finne tilbake til. Da kan Norge bli «en trygg havn».

Powered by Cornerstone