Aktivisme/Barnevernet/Konstruktiv velvilje om barnevernet?

Konstruktiv velvilje om barnevernet?

Jan-Aage Torp
19. April 2016

Det pågår en opprivende internasjonal strid om det norske barnevernet. EU-parlamentet i Brussel har hatt en egen sesjon om dette. Det samme har Europarådet i Strasbourg. Det tsjekkiske parlamentet har gjort et vedtak om hvordan barnevernet i Norge bør se ut.

Konstruktiv velvilje om barnevernet?Torp og TerningOg statssekretær Kai-Morten Terning i Barne- og likestillingsdepartementet er den eneste norske politiker-røst som uttaler seg til media. For øvrig er det en rungende taushet.

Terning gjorde noe så oppløftende som å rekke ut en hånd til meg i VG på lørdag. VG skrev:

«Terning sier han deler en del av Torps bekymringer rundt barnevernet.»

Men nå er vi ikke så blåøyde at vi tror at dermed er problemene rundt barnevernet i ferd med å bli løst. System-bristen er mye større enn som så. Det er noe grunnleggende feil i barnevernets ideologiske fundamenter samt systemene.

Hva da med kristenlederne?

Her syns jeg min gode kjenning Vebjørn Selbekk gjør én ting veldig riktig, og én ting veldig galt.

Positivt, Dagen er vel et av de få kristne media-organer i Norge som faktisk i noen grad tar opp plusser og minuser ved barnevernet. Dette følger av sjefredaktør Selbekks prinsipielle holdning til åpenhet og ytringsfrihet.  Selbekk fortjener ros for dette.

Negativt, når Selbekk uttaler seg som redaktør og samfunnsaktør om den aktuelle situasjonen rundt barnevernet, da angriper han «motstanderne» på våre svakeste punkter, som f.eks. da han før helgen fokuserte ensidig på en amerikansk jurists negative skildringer om Norge. Men skal kritikken være konstruktiv, Vebjørn Selbekk, gjelder det å finne felles møtepunkter der vi forstår hverandre. Selbekks demonisering av de internasjonale demonstrasjoner bidrar til at den negative vurderingen av ham trolig fortsetter.

Selv lærte jeg for 20 år siden at det er ikke nødvendig å vinne enhver debatt på kort sikt. Det er mye bedre å lytte og lære av hverandre, og se om man kan finne fundamentale og praktiske områder der man kan enes. På lang sikt vil dét ofte føre til fremskritt.

Og det er heller ikke riktig å demonisere «motstanderen» fordi det skaper bare frustrasjon og forsterker frontene.

Statssekretær Terning har også kritisert sterkt de internasjonale demonstrasjonene. Men han bør heller søke å vinne internasjonale politikeres og demonstranters tillit. Jeg har slett ikke gitt opp troen på statsråd Solveig Horne selv om hennes kommunikasjon er «annerledes» nå enn for tre år siden. Hun sitter i posisjon, og det er noe helt annet enn å være i opposisjon.

Jeg tror kampen om det norske barnevernets fremtid kan snart komme inn i mer konstruktive spor. Horne, Terning, KrFs stortingsrepresentanter og ledere for BUFetat bør strekke ut en hånd til de tydeligste kritikere blant oss. Kanskje samtaler ikke vil føre frem på kort sikt. Men kanskje det vil oppnås forbedringer som vi kan leve bedre med til beste for barna og familiene i Norge?

Powered by Cornerstone