Aktivisme/Barnevernet/Er psykolog-profesjonen i krise?

Er psykolog-profesjonen i krise?

Jan-Aage Torp
14. November 2016

Gjennom de siste måneder har  jeg måttet venne meg til å ha et mer kritisk blikk på psykolog-profesjonen i Norge. Det er viktig å erkjenne at psykologien er slett ingen eksakt vitenskap.

Er psykolog-profesjonen i krise?

Det startet med en rettssak i desember ifjor der jeg vitnet for en familie jeg har kjent gjennom mange år i Hallingdal som var revet i filler av barnevernet, og der spesielt den sakkyndige psykolog-rapporten var åpenbart «kjøpt og betalt» av barnevernet.

Så fikk jeg innsyn i den dramatiske saken vedrørende den grufulle ødeleggelsen av Bodnariu-familien i Naustdal der barnevernets innkjøpte psykolog-tjenester ble brukt for alt de var verd i fylkesnemnda, men der dommeren i den offentlige rettssaken tok på alvor en uavhengig psykolog-rapport som anbefalte at samtlige fem barn ble sendt tilbake til mamma & pappa.

Gjennom de siste måneder er jeg blitt kjent med stadig flere slike saker, og jeg er blitt kontaktet av psykologer i Norge som føler seg bastet og bundet av barnevern-systemet som har «penga og makta» – dvs «bukta og begge endene».

Det begåes mange overtramp av psykologer, og til syvende og sist må hver enkelt psykolog ta ansvar selv for å opptre profesjonelt og uavhengig. Det nytter ikke å legge skylden på det offentlige hvis du som psykolog har forbrudt deg mot norsk lov og Norsk Psykologforenings fagetikk!

Gjennom de siste måneder har jeg også oppdaget at psykologer lar seg bruke i kampen mot karismatisk og evangelikal kristendom.

Jeg har gransket opptredener endog inn i Modum Bad-miljøet som er under enhver kritikk. Når en psykolog bruker sin profesjon til å engasjere seg i en offentlig debatt om menigheter, dets ledere og medlemmer/eks-medlemmer, da ligger det farlig nært opp til å være uetisk, og trolig også ulovlig. Når psykologi og sjelesorg utføres i det offentlige rom, og analyser av mennesker og organisasjoner finner sted via media, da bør det ringe varselklokker hos alle.

Det er verdifullt at det finnes et Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker innen Psykologforeningen, som jeg går utfra at barnevernet, Modum Bad og andre profesjonelle aktører må forholde seg til.

Det er grunn til å følge våkent med i disse sakene fremover. Psykologien er usedvanlig viktig for menneskers psykiske helse, og jeg har selv nytte av den, men det er vel kjent at innenfor psykologien er det sterke strømninger som har tydelige ideologiske og politiske føringer.

Powered by Cornerstone