Kampen for Det biologiske prinsipp - og imot barnevernet

Kampen om vernet av barn har pågått i Norge i 100 år, og trolig enda lenger tilbake. Det norske "barnevernet" som er så omdiskutert internasjonalt idag, er blitt til gjennom systematisk indoktrinering ved utdannelsen av barnevernspedagoger, førskolelærere, lærere, psykologer og sosialarbeidere. Vi trenger å ha kunnskap idet vi søker å gjeninnføre det biologiske prinsipp i omsorgen for Norges barn. Artiklene nedenfor vil hjelpe oss til å kunne føre denne kampen med visdom og effektivitet.

(DENNE SEKSJON ER UNDER UTVIKLING)

Powered by Cornerstone