Kampen for familien og det biologiske prinsipp - og imot barnevernet

Kampen om vernet av barn har pågått i Norge i 100 år, og trolig enda lenger tilbake. Det norske barnevernet som er så omdiskutert internasjonalt idag, er blitt til gjennom systematisk indoktrinering ved utdannelsen av barnevernspedagoger, førskolelærere, lærere, leger, psykologer og sosialarbeidere. Vi trenger å ha kunnskap idet vi søker å gjeninnføre familien og det biologiske prinsipp som overordnet i omsorgen for Norges barn.

Powered by Cornerstone