Velkommen/Vår historie/Finn Jarle & Jan-Aage i Virginia Beach

Finn Jarle & Jan-Aage i Virginia Beach

30. April 1993

Finn Jarle Sæle og Jan-Aage Torp kom hjem til Norge idag etter et 3-dagers besøk hos Pat Robertson ved hovedkvarteret til verdens største kristne fjernsynsstasjon, CBN i Virginia Beach. De bodde på Founder´s Inn, og hadde en hel dag med Dr. Robertson, og de hadde et fruktbringende møte med Executive Director for Christian Coalition, Ralph Reed. Før besøket i Virginia Beach var Sæle og Torp på besøk hos samarbeidspartnere i Minnesota.

Finn Jarle Sæle foran hovedkvarteret til Christian Coalition (foto: Jan-Aage Torp)
Powered by Cornerstone